รถเครนสำคัญอย่างไรในโครงการก่อสร้าง

รถเครนสำคัญอย่างไรในโครงการก่อสร้าง

รถเครนสำคัญอย่างไรในโครงการก่อสร้าง

Blog Article

     กระเช้า 10 ตัน ประกอบเครนราง     งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยเครื่องจักรกลหนักหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ รถเครน อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยยกของหนัก ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ขึ้นไปยังชั้นสูง หรือขนย้ายสิ่งของไปยังจุดต่างๆ ในไซต์งาน ซึ่งในปัจจุบัน หลายๆ ธุรกิจหันมาใช้บริการรถเครนให้เช่า เนื่องจากมีความคล่องตัวสูงกว่าในเรื่องค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา แต่ทั้งนี้ การเลือกซื้อหรือเช่ารถเครนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของแต่ละบุคคลและธุรกิจ      การใช้รถเครนที่เหมาะสมกับงานก่อสร้าง ช่วยให้การทำงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจประเภทของรถเครน และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด พื้นที่ รูปแบบงาน และความต้องการของผู้ใช้งานมาดูกันว่าประเภทและลักษณะของรถเครนที่ใช้ในงานก่อสร้าง1. รถเครนเคลื่อนที่ (Mobile Cranes)      1.1 รถเครนตีนตะขาบ (Crawler Crane) มีลักษณะฐานรองเป็นตีนตะขาบ ช่วยให้กระจายน้ำหนัก รองรับน้ำหนักมาก เคลื่อนที่โดยใช้ล้อชะลาน เหมาะกับพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ก่อสร้างที่จำกัด ต้องการยกของหนัก เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้างอาคาร      ข้อดี รองรับน้ำหนักมาก เคลื่อนที่บนพื้นที่ขรุขระได้      ข้อเสีย เคลื่อนที่ช้า ประกอบ/ถอดประกอบยาก      1.2 รถเครนล้อยาง (Truck-mounted Crane) ติดตั้งบนรถบรรทุก เคลื่อนที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับงานทั่วไป ยกของไม่หนักมาก เช่น แผ่นหลังคา กระเบื้อง      ข้อดี เคลื่อนที่สะดวก รวดเร็ว ประกอบ/ถอดประกอบง่าย      ข้อเสีย รองรับน้ำหนักน้อยกว่ารถเครนตีนตะขาบ      1.3 รถเครนแบบราฟเตอเรน (Rough Terrain Crane) ล้อมีลักษณะใหญ่ ขับเคลื่อนสี่ล้อ เหมาะกับพื้นที่ขรุขระ เหมาะกับพื้นที่ขรุขระ ยกของหนัก เช่น ท่อส่งน้ำ เสาไฟฟ้า       ข้อดี เคลื่อนที่บนพื้นที่ขรุขระได้ ยกของหนักได้      ข้อเสีย เคลื่อนที่บนถนนปกติไม่สะดวก      1.4 รถเครนยกพื้น (Carry Deck Crane) มีฐานรองรับ ยกของที่มีขนาดยาว เหมาะกับงานยกของที่มีขนาดยาว เช่น ท่อนไม้ เหล็กเส้น       ข้อดี ยกของที่มีขนาดยาวได้      ข้อเสีย เคลื่อนที่ช้า2. เครนอยู่กับที่ (Stationary Cranes)      2.1 เครนหอสูง (Tower Crane) ติดตั้งบนฐานคอนกรีต ยกของสูงได้หลายชั้น เหมาะกับอาคารสูง ยกของหนักขึ้นชั้นสูง    ให้เช่ารถเครน   ข้อดี ยกของสูงได้หลายชั้น รองรับน้ำหนักมาก      ข้อเสีย ประกอบ/ถอดประกอบยาก เคลื่อนที่ไม่ได้      2.2 เครนขาสูง (Gantry Crane) ติดตั้งบนราง เคลื่อนที่ไปมาบนราง ยกของหนัก มักใช้งานในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง ยกของหนัก เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีต precast      ข้อดี ยกของหนักได้ เคลื่อนที่ไปมาบนรางได้      ข้อเสีย พื้นที่ใช้งานจำกัด       2.3 เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ติดตั้งบนรางใต้หลังคาหรือบนโครงสร้างของอาคาร เคลื่อนที่โดยใช้รถเข็นที่ติดกับรอก นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม      ข้อดี เคลื่อนที่ไปมาบนรางได้ ประหยัดพื้นที่      ข้อเสีย รองรับน้ำหนักน้อย      ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการให้เช่ารถเครน หรือซื้อรถเครนมือหนึ่ง-มือสอง ก็ตาม ก็ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานรถเครนไม่ว่าจะเป็นขนาดและน้ำหนักของวัตถุ พื้นที่ ลักษณะงาน งบประมาณ รวมไปถึงการใช้งาน รถเครน อย่างปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ผู้ใช้งานควรต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย โดยผ่านการฝึกอบรม ตรวจสอบสภาพรถเครนก่อนใช้งาน และวางแผนการยกของอย่างรอบคอบ 

บริการให้เช่ารถเครน 80 ตัน 


 บริการให้เช่ารถเครน 80 ตัน

การเลือกใช้รถเครนเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง      ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานก่อสร้าง หนึ่งในนั้นคือ การใช้รถเครน โดยเเน่นอนว่า เครนเป็นเครื่องจักรที่มีกฎหมายควบคุม มีการกำหนดข้อบังคับต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้งานและบุคคลอื่นในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการยึดตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้รถเครนอย่างเคร่งครัด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยในงานก่อสร้างข้อบังคับสำคัญเกี่ยวกับการใช้รถเครน      - ผู้ใช้งานรถเครนต้องได้รับการฝึกอบรมและมีใบอนุญาต      - ตรวจสอบสภาพรถเครนก่อนใช้งาน      - วางแผนการยกของอย่างรอบคอบ      - ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย      - ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเครนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง      - ห้ามยกของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่รถเครนจะรับไหว      - ห้ามยกของเหนือศีรษะคน      - ห้ามใช้งานรถเครนในสภาพอากาศที่ไม่ปลอดภัย เช่น ลมแรง ฝนตกหนัก      จากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น การเลือกใช้รถเครนที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญมากช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการเลือกเครนที่รองรับน้ำหนักและมีความเสถียรเพียงพอช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเครนที่มีขนาดที่เหมาะสมกับงาน จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ช่วยลดการลงทุนที่ไม่จำเป็นบริการให้เช่ารถเครน 35 ตัน

      บริษัท สิทธิ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริการงานเช่ารถเครนทุกประเภท ไม่จำเป็นต้องซื้อรถเครนเอง ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ให้คำแนะนำและควบคุมดูแลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้เช่ารถเครน ขนาด 10-500 ตัน กระเช้าบูม รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกติดเฮี๊ยบ รถแบคโฮ เเละเครื่องจักรชนิดอื่นๆ เหมาะกับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง มั่นใจได้ด้วยรถเครนที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองความปลอดภัย ปจ.2ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.sitcrane.com

https://sitcrane.brandexdirectory.com

https://sitcrane.pagesthai.com

https://www.ประสิทธิ์รถเครนรถกระเช้า.com


Report this page